top of page

De geschiedenis van

KVSMO

ontstaan:

Op zaterdag 26 oktober 1946 werd er voor het eerst samengekomen voor de stichtingsvegadering van de Vrienenkring Scheidsrechters van Menen en Omliggende. Om 19u werd in café 'Het Zwaantje' op de grote markt in Menen de vergadering geopend. De vriendenkring telde 11 leden.

Germain Beyens  //  André Declerq  //  Emiel Dewitte  //  André Degrijse  //  Albert Delaere  //  Valère Duverger  //  Remi Lancriet  //  Julien Pattyn  //  Roger Pattyn  //  Pierre Stofferis  //  Marcel Vanheule

André Degrijse werd de eerste voorzitter en Germain Beyens de eerste secretaris van de vriendenkring. Er werd beslist om samen te komen elke eerste en derde zaterdag van de maand.
Vanaf de stichtingsvergadering tot 25.11.1948 is geen spoor terug te vinden in de archieven, waarschijnlijk werden er toen geen notulen bijgehouden. Op deze datum werd een verslag teruggevonden over een dispuut tussen het bestuur en Albert Delaere (toen reeds lid van het PSC), een incident dat afgesloten werd.

1949 - 1959:

Op 11 april 1945 wordt Emiel Dewitte de nieuwe secretaris. Later dit jaar op 10 juli gaat de eerste daguistap van de vriendenkring van start. Met een stampvolle bus trekt men richting Blankenberge. Dit jaar telt de vereniging al 35 leden.
Enkele maanden later moet Emiel Dewitte zijn werk als secretaris al opgeven wegens werkomstandigheden. Hij werd opgevolgd door André Declerq.

Op 7 maart 1952 sluit de VSMO zich aan bij de K.B.V.B. en is zo voor deze de oudste vriendenkring van de provincie. Ook is er een eerste spoor te vinden in de verslagen van Albert Delaere als secretaris van het PSC en van André Degrijze als lid van het PSC.

Op 20 februari 1954 neemt Valère Duverger ontslag uit het bestuur. later dit jaar op 19 juni wordt hij gehuldigd voor zijn promotie naar hogere afdeling.

De vriedenkring bestaat 10 jaar en dit wordt dan ook gevierd op 20 oktober 1956. Op de ledenvergadering van

1 december wordt er ook voor de eerste maal een gastspreker uitgenodigd. Albert Delaere, secretaris van het PSC, komt spreken over de werking van de KBVB

Willy Vanthornout promoveert op 26 juli 1957 naar de hogere afdeling en wordt tevens bestuurslid. Op 7 september wordt hij dan ook gehuldigd in de vriendenkring met bijhorend promotiefeest.

Op 20 juni 1959 neemt André Degrijze ontslag als voorzitter van de vriendenkring en wordt opgevolgd door door Roger Pattyn. 14 december: De eerste ledenvergadering gaat door in het nieuwe lokaal: "Café de la Poste" op de grote markt in Menen.

1960 - 1969:

Clubleiders en spelers van de ploegen uit de streek worden uitgenodigd naar een samenkomst met de vriendenkring op 13 februari 1960. Albert Delaere toonde er dia's en hield er een spreekbeurt over de arbitrage. Jammer genoeg was de belangstelling niet denderend.

Het bestuur beslist om maar om de 3 weken meer te vergaderen i.p.v. de eerste en derde zaterdag van de maand. Ook in de deze periode wordt huidig lid van het PSC André Cruydt lid van de vriendenkring.

Op 4 juni 1966 brengt de vriendenkring een bezoek aan de brouwerij Rodenbach. Ook wordt er, op initiatief van Willy Vanthornout, Albert Delaere en André Cruydt, voorgesteld ieder jaar een autozoektocht in te richten.

Deze gaat door op 9 juli en wordt gewonnen door André Cruydt en Gilbert Neyrinck. Hieropvolgend wordt ook voorgesteld om de jaarlijkse rally te laten inrichten door de vorige winnaar en de vorige 2e. Later op het jaar neemt Roger Pattyn ontslag als voorzitter en wordt opgevolgd door Willy Vanthornout.

Een verrassingsreis wordt ingericht door André Cruydt en wordt later op het jaar ook verkozen in het feestbestuur. Hilaire Populier stelt voor de 'inkas' op een spaarrekening te plaatsen. Eric Aelgoet wordt tevens de nieuwe penningmeester.

De volgende 2 jaar zijn er geen archieven terug te vinden over de vriendenkring. Nochtans moet er in deze periode heel wat gebeurt zijn. Zo verbrak VSMO in 1969 het monopolie van de grote vriendenkringen (Kortrijk, Roeselare, Brugge en Oostende) en richtte de "Algemene vergadering der West-vlaamse scheidsrechters in. In die periode werd onder andere ook André Cruydt verkozen in het bestuur. Het was ook dit jaar dat Robert Degrijse (ere-secretaris) lid werd van de vriendenkring.

1970 - 1979:

Op 11 februari 1971 en de 3 daarop volgende zaterdagen richt stad Menen in park 'Ter Walle', een interclub-veldlooptoernooi in voor senioren en veteranen. Voor de VSMO komen bij de senioren Ronny Vanquathem, Robert Kruydt, Jean-Marie Kust en Robert Degrijse aan de start. Bij de veteranen zijn dit Jean Demeulenaere, Gaston Devos en André Cruydt. e veteranen werden eerste en behaalden het stadsplaket. De VSMO wordt dit jaar ook 25 jaar en dit wordt gevierd. Met als hoogtepunt de ontvangst en receptie op het stadhuis op 10 juni.

André Cruydt komt in contact met mensen van de vriendenkring uit Lier (SOLEO). op zijn voorstel wordt er beslist om een verbroedering te houden met de Lierse collega's. De eerste verbroedering vindt plaats op 23 juni 1973. Lier komt met een volle bus naar Menen. Het avondfeest vindt plaats in café "Sporting" aan het terrein van SC Menen.
Op 26 oktober geeft Albert Delaere geeft na 21 jaar zijn ontslag als secretaris van het PSC. Het PSC vergadert met de vriendenkringen in Roeselare om zijn afscheid te vieren. Een beperkt comité, bestaande uit Adolphe Salembier, André Vanvolcem, een afgevaardigde van SC Menen, Jaques Vandeviver, Guido Vandevyvere en André Cruydt, stond in voor de organisatie van een groots feest. VSMO krijgt de opdracht dit feest op poten te zetten. Deze ging door in feestzaal 'Bucksom' in de Barakkenstraat te Menen.
Verder dit jaar stelt André Cruydt voor, ten einde de hoogoplopende portkosten te drukken, een tijdschrift uit te geven. Zo is " 't Arbiterken" geboren. André wordt 'de vader' en Julien Depauw (die de naam bedacht) de 'peter' van het tijdschrift. Guido Vandevyvere wordt de eerste redactiesecretaris. Op 24 november is het eerste nummer van 't Arbiterken een feit.

Toen vorig jaar nog de collega's van Lier naar Menen kwamen is het nu de beurt aan de Menenaars om naar Lier af te zakken. Op 15 april 1974 maken 40 VSMO-ers de verplaatsing mee.
Later dit jaar wordt tijdens de algemene vergadering in Tielt Willy Vanthornout, ondertussen ook ere-voorzitter, benoemd als Lid van verdienste. Jammer genoeg overlijdt hij enkele maanden later op 11 oktober.

Aanpassing van de statuten: Het feestbestuur wordt afgeschaft en het bestuur wordt uitgebreid van 5 naar 7 personen. Er wordt nog 22n maal per maand vergadert, de eerste zaterdag van de maand. Ook Robert Degrijse en Johny Rammant worden in het bestuur opgenomen. Guido Vandevijvere wordt opleider en wordt als secretaris opgevolgd door Jean-Paul Wullaert. Op 14 september 1975 overlijdt André Degrijze.

In de provincie wordt de kaap van 500 scheidsrechters overschreveden. Robert Degrijse wordt op 28 januari 1976 redactiesecretaris en op 31 december zelfs secretaris.

Er wordt voor het eerst een weekelijkse training georganiseerd. Deze vindt plaats op het terrein van SC Menen onder leiding van Robert Degrijse. Op 29 april 1977 behaalt de VSMO (met Luc Foulon, Jacques Vandoorne, Danny Vervalle en Marc Buyse) een grandiose overwinning in de interkwis. De derde op rij. Op 1 juli wordt Julien Depauw opleider en wordt hij op 13 september door Danny Vervalle opevolgd als bestuurslid.

Op 27 mei 1978 neemt Robert Degrijse ontslag uit al zijn functies. Hij zal wel de lopende zaken afhandelen tot

8 september. Verder dit jaar promoveert Kristien Oplinus naar hogere afdeling dames en wordt André Cruydt opleider. Deze wordt in het bestuur vervangen door Luc Mijngheer.

De VSMO richt op 28 augustus 1979 de Algemene vergadering voor West-Vlaamse scheidsrechters in. Dit gebeurt in de feestzaal van het koninklijk atheneum.

1980 - heden:

Op 5 april 1980 neemt Eric Aelgoet ontslag als penningmeester. Hij wordt opgevolgd door Danny Vanhollebeke. Op 9 juni houdt ook voorzitter Danny Vervalle het voor bekeken. Zijn plaats wordt ingenomen door Johny Rammant.
VSMO-lid Kristien Oplinus leidt de finale van de beker van België voor dames op 10 juni in het heizelstadion.

in 1984 is Luc Mijngheer voorzitter. De penningmeester is huidig ere-penningmeester Luc Vanalme. Frank Ameel is redactiesecretaris van 't Arbiterken.

Robert Degrijse wordt op 15 juni 1985 de nieuwe secretaris in plaats van Patrick Gryson. Jan Vandamme neemt zijn plaats in als bestuurslid.

Op 20 december 1986 viert de VSMO zijn 40 jarig bestaan. Ontvangst op het stadhuis en een foto-collage van 40 jaar VSMO. Ook is er een banket in zaal "Bucksum".

...

bottom of page